بهترین بازی تیر اندازی ▼ سهم بردن ▼

مشابه بازی
جنون قارچ 3قرمز و آبی جنگجوزنبور عسل نیشگنج از دست رفتهنبرد تانکگونه شورشمریخ توپ

بازی نام

رنگ عکسبرداری چتر نجات (بازی تیر اندازی)

رتبه
3.09/5, 11 آرا    login
شرحشلیک بالون چتر نجات، چتر نجات، تیراندازی چتر نجات رنگ دیگر نشان داد نمره کل خود، کاهش توجه و سریع به نمره بالا شلیک
دستورالعملساقه با کلیک کردن بر روی چتر نجات
دستهکودکان و نوجوانان بازیپسران بازیبازی های اکشنبازی تیر اندازیبازی های آموزشی
نویسندهFLASHTRONIX
نقش23027
اندازه375 KB

  • مشابه بازی
  • نظرات
  • علاقه ها با توسط

2012-2099 © YogiGames.net