بهترین بازی های آموزشی ▼ سهم بردن ▼

مشابه بازی
مار کلمهزمان تایپ حدنامه حباب تایپ

بازی نام

شکل مغز (بازی های آموزشی)

رتبه
3/5, 10 آرا    login
شرحیک بازی ریاضی، شما باید به ترتیب شماره در چنین راهی است که هر سه نفر از دو طرف مثلث مجموع برابر و برابر با مجموع لازم
دستورالعملکشیدن و رها کردن اعداد
دستهکودکان و نوجوانان بازیبازی های پازلبازی های برجستهبازی های آموزشی
نویسندهDOTSTUDIO
نقش31269
اندازه1.11 MB

  • مشابه بازی
  • نظرات
  • علاقه ها با توسط

2012-2099 © YogiGames.net