بهترین بازی های استراتژی ▼ سهم بردن ▼

مشابه بازی
محاصره شهرستان 3: محاصره جنگل

بازی نام

مدار (بازی های استراتژی)

رتبه
4.50/5, 101 آرا    login
شرحآموزش بازی شبیه برای کمک به کشتی خود را هدایت شما را از طریق فضا، جمع آوری سکه های طلا، سکه کمک برای خرید ارتقاء، مقدار زیادی از سطح را به نفع خود وجود دارد
دستورالعملبرنامه قبل از راه اندازی کشتی، خط سیر تماشا، به عنوان تعداد کمتر از احتمال که ممکن است انجام
دستهبازی های پازلبازی های برجستهبازی های فیزیک
نویسندهANDYBROWN
نقش28855
اندازه3.90 MB

  • مشابه بازی
  • نظرات
  • علاقه ها با توسط

2012-2099 © YogiGames.net